ไม่พบผลการค้นหา
ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับ 11 ให้ผ่อนคลาย 30 กิจการแลถสถานที่ให้ดำเนินการได้แต่ต้องทำตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ยังห้ามเปิดอาบ อบ นวด ผับ สถานบันเทิง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2563 ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) โดยระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10 ) ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2563 ให้ยกเลิกข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10 ) ลงวันที่ 31 พ.ค. 2563 และให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

โดยประกาศดังกล่าว ยังกำหนดให้ปิดสถานที่ อาทิ สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต สนามชนไก่ เป็นต้น 

ส่วนสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ซึ่งมีสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายจำนวน 30 ประเภท อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ร้านหาบเร่ แผงลอย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น. สถานที่ออกกำลังกายในร่ม สระวายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่วม สานามฝึกซ้อมมวย ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น อาคารสถานที่ของโรงเรียน เป็นต้น 

โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อัศวิน 1 66715741_1145656041867721145_n.jpgอัศวิน 2 3382403_2735095813289293314_n.jpgอัศวิน 3 26588710735727680_n.jpgอัศวิน 4 918157508709851_n.jpg