ไม่พบผลการค้นหา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีรอบพื้นที่ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา โดยวันนี้ (7 มี.ค.) จะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีการร้องขอยุบพรรคไทยรักษาชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ออกคำสั่งเรื่อง "ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา" จากกรณีที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีการร้องขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติขึ้น ณ อาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้รับข้อมูลจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว อาจมีกลุ่มที่สนใจการเมืองมาร่วมชุมนุม ฟังผลคำวินิจฉัยของศาล ซึ่งอาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผลคำวินิจฉัยของศาล ตลอดจนอาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ บริเวณหน้าศูนย์ราชการ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา ตลอดจนส่วนราชการอื่น

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อให้การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 วรรคท้าย ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2560 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 29/2561 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561 จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา

S__68182042.jpg