ไม่พบผลการค้นหา
'นิพนธ์' ชี้การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพราะเป็นแหล่งทรัพยากร แหล่งแรงงาน คนทำแผนต้องเข้าใจเข้าถึงชุมชนเพื่อให้แผนปฏิบัติได้จริง ต้องสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ได้งบประมาณ เผยปัจจุบันแบ่ง 5 รองนายกฯ ดูแลแผนพัฒนา 5 ภาค

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาเรื่อง 'สานพลังภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน' บนเวทีสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ในวันที่ 30 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง โดยมีความตอนหนึ่งระบุว่า เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่หอการค้าในฐานะเอกชนที่เข้มแข็งต้องเข้าใจการขับเคลื่อนแผนพื้นที่ แผนพัฒนาภาค และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

เพราะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ต้องเริ่มจากชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนในการปรับทิศทางการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นเมืองไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต้องส่งเสริมภาคเอกชนคิดขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับภาค ส่วนหอการค้าต้องมองระดับอำเภอระดับตำบลมากขึ้น เพราะหลักของการผลิตอยู่ที่ฐานราก อยู่ที่ชาวบ้าน ชุมชน วัตถุดิบในการขับเคลื่อนธุรกิจอยู่ที่ตรงนั้น 

ดังนั้น หากต้องการขับเคลื่อนจังหวัด ก็ต้องรู้ว่าจะเอาทรัพยากรมาจากตรงไหน วันนี้ต้องให้ความสำคัญกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. มากขึ้น เพราะถ้าจะกำหนดแผนได้ คนทำต้องรู้ความต้องการของพื้นที่ ถ้าทำแผนไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ก็ยากจะนำไปสู่การปฏิบัติ ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าทำแผนไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติก็ยากจะได้งบประมาณ

ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงมีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค หรือ ก.บ.ภ. เพื่อขับเคลื่อนติดตามการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยปัจจุบันแบ่ง 4 รองนายกรัฐมนตรีดูแล 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ นายวิษญุ เครืองาม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอนุทิน ชาญวีรกูลดูแล, ภาคตะวันออก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแล, ภาคใต้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ดูแล และภาคกลาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ดูแล

"วันจันทร์นี้ (2 ธ.ค.) ก.บ.ภ. จะมีประชุม เพราะต้องการเห็นเมือง เห็นจังหวัดพัฒนาไปในด้านที่ต้องการได้ ก็ต้องทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเสริมให้เอกชนเดินหน้ากำหนดการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาภาค และแผนชาติ" นายนิพนธ์ กล่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :