ไม่พบผลการค้นหา
กรมการจัดหางาน เปิดสถิติแรงงานข้ามชาติพบมีกว่า 2.8 ล้านคนในไทย พบอยู่ใน กทม. เยอะสุด 7.2 แสนคน และสั่งชะลอนำเข้าแรงงานข้ามชาติทุกขั้นตอนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย สถิติแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร (รวมทุกประเภท) ซึ่งนับรวมที่เป็นชนกลุ่มน้อย และแรงงานสัญชาติเมียนมา, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม ไว้ด้วย

ขณะนี้มีจำนวนรวม 2,814,481 คน ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 722,158 คน ปริมณฑล 951,676 คน ภาคกลาง 532,074 คน ภาคเหนือ 215,302 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 72,606 คน ภาคใต้ 320,665 คน

โดย 10 จังหวัดแรก ที่มีแรงงานข้ามชาติได้รับอนุญาตทำงาน (รวมทุกประเภท) สูงสุด ในประเทศไทย ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 722,158 คน 2.สมุทรสาคร 245,737 คน 3.นครปฐม 219,499 คน 4.ปทุมธานี 167,009 คน 5.นนทบุรี 166,005 คน 6.สมุทรปราการ 153,426 คน 7.ชลบุรี 139,877 คน 8.สุราษฎร์ธานี 104,185 คน 9.เชียงใหม่ 96,511 คน 10.ภูเก็ต 56,298 คน

หากแยกเฉพาะรายสัญชาติ พบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตาม MOU คงเหลือ ปัจจุบัน จะมีจำนวน 1,086,494 คน อยู่ในกรุงเทพมหานคร 308,231 คน ปริมณฑล 394,508 คน ภาคกลาง 237,964 คน ภาคเหนือ 36,565 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41,309 คน ภาคใต้ 67,917 คน

อย่างไรก็ดี สำหรับข้อกังวลเรื่องการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศนั้น กรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยขณะนี้ได้ ได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัดชะลอนำเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MOU ทุกขั้นตอน แล้ว และได้ประสานกับทางการของประเทศต้นทางของแรงงานไว้แล้ว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยหรือประเทศต้นทางให้คลี่คลายจนเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะสามารถดำเนินการนำเข้าคนข้ามชาติมาทำงานได้ทันที

นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคCOVID-19 เบื้องต้นด้วยตนเองให้แรงงานข้ามชาติได้ทราบ โดยจัดทำข้อมูล เป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และ ภาษาเมียนมา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงงาน

โดยขยายเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้กับแรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ต้องดำเนินการตามมติครม .เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ไปถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563 การสำรวจตรวจสอบ (Check List) แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด และการตรวจสอบคัดกรอง เฝ้าระวังแรงงานข้ามชาติ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น อีกด้วย