ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการ ครม. แจ้ง รมต.ใหม่ ให้เตรียมเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ โดยให้พร้อมกันที่ทำเนียบฯ ส่วนวันที่ 15 ก.ค. จะมีการประชุม ครม.เดิมนัดส่งท้าย

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีหนังสือแจ้งถึงรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโดยระบุว่า ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี บัดนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 16 ก.ค. เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถยนต์โดยสารตู้เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ 

ขณะที่วันที่ 15 ก.ค.นี้ คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมเป็นนัดสุดท้ายสำหรับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าโดยมีรัฐมนตรีชุดเดิมที่เหลือ 17 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดเดิมสามารถเข้าประชุมได้เพราะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยวาระการประชุมจะพิจารณาเรื่องที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงกับ สปป.ลาว ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี