ไม่พบผลการค้นหา
ไต้หวันเตรียมทดสอบศักยภาพการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของประเทศตัวเองในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก

วันที่ 22 ก.ย. เฉินฉีม่าย รองนายกรัฐมนตรีไต้หวัน กล่าวกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นว่า ไต้หวันจะร่วมกับสหรัฐอเมริกา จัดการซ้อมโจมตีและป้องกันทางไซเบอร์ติดต่อกัน 5 วันขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

สืบเนื่องจากรัฐบาลเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น ไต้หวันได้มีการจัดซ้อมความมั่นคงทางไซเบอร์เองอยู่เป็นระยะอยู่แล้วเพื่อทดสอบความพร้อมและความสามารถในการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ และการซ้อมรบระดับนานาชาตินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

การซ้อมรบในครั้งนี้จะมีความใกล้เคียงกับการซ้อมรบไซเบอร์สตอร์ม (Cyber Storm) ของสหรัฐฯ ซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูสหรัฐฯ จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเสริมความพร้อมของภาคสาธารณะและภาคเอกชนในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

เฉินฉีม่าย กล่าวว่าการซ้อมรบในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะทดสอบการตอบสนองของเข้าหน้าที่รัฐต่อการการโจมตีแบบฟิชชิง (phishing) ผ่านอีเมลหรือข้อความ ซึ่งเป็นการหลอกลวงเพื่อล้วงข้อมูล และเป็นรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบได้บ่อยที่สุด

ส่วนที่สองนั้นจะเป็นการซ้อมการตอบสนองในภาคเอกชนและสาธารณะต่อการโจมตีทางไซเบอร์จากในหรือนอกไต้หวัน

การซ้อมรบไซเบอร์ครั้งนี้ ทีมจาก 15 ประเทศจะจำลองการโจมตีทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือ โดยมุ่งโจมตีวิศวกรรมสังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสถาบันทางการเงินที่สำคัญ

การซ้อมครั้งนี้จะแบ่งชาติทั้งหมดออกเป็นสองฝ่ายคือทีมแดงฝ่ายโจมตี (red team) กับทีมน้ำเงินฝ่ายป้องกัน (blue team) โดยไต้หวันจะเป็นทีมฝ่ายป้องกัน ขณะที่อีก 15 ประเทศเป็นฝ่ายโจมตี ซึ่งจะมุ่งเจาะระบบเว็บไซต์รัฐบาลของไต้หวัน เพื่อทดสอบศักยภาพความมั่นคงทางไซเบอร์ของไต้หวันในการป้องกันและรับมือต่อผลกระทบจากการโจมตีลักษณะนี้

ทั้งนี้ รองนายกฯ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่า 15 ประเทศนั้นคือประเทศใดบ้าง โดยบอกเพียงว่าเป็นชาติในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

เฉินฉีม่าย กล่าวอีกว่านอกจากการซ้อมรบไซเบอร์ครั้งแรกนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการโจมตีแล้ว ทางไต้หวันหวังว่านี่จะเป็นการช่วยให้ไต้หวันและชาติอื่นๆ ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วย

ที่มา: Taipei Times / ICRT / AIT