ไม่พบผลการค้นหา
พล.อ.ประวิตร ตรวจศูนย์ต้านเฟกนิวส์ สั่งตั้ง บก.ควบคุมฯ ดูแลทั่วประเทศ เข้มใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันผู้บิดเบือน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center ) พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยพล.อ.ประวิตร ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ,การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลการดำเนินงานของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกัน จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพ ที่จะดำเนินการต่อข่าวปลอมทุกรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น การปลุกระดม ,การยั่วยุ ,การสร้างความรุนแรง และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เด็ก และเยาวชน ตลอดจนกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอันดีและสถาบันหลักของชาติด้วย

อย่างไรก็ดี พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โดยขอให้ สตช.จัดตั้ง บก.ควบคุม ดูแล Fake news ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ย้ำต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อผู้ที่กระทำความผิดกรณีข่าวปลอมอย่างจริงจังเด็ดขาด เพื่อปกป้องประชาชนเยาวชนสังคมและประเทศชาติให้มีความปลอดภัย ไม่ตื่นตระหนก และเกิดความสงบสุขในบ้านเมืองช่วงวิกฤตโควิด-19 ขณะนี้  พร้อมให้กำลังใจ การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท การทำงานอย่างหนัก ตลอด24 ชั่วโมง ให้บรรลุผลสำเร็จ และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิค-19ด้วย ต่อไป