ไม่พบผลการค้นหา
รมว.พาณิชย์ ออก 6 มาตรการแก้ปัญหาไข่ไก่แพง-ขาดตลาด เร่งรัดให้ฟาร์มส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์กระจายสินค้า พร้อมเอาผิดผู้กักตุน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก 6 มาตรการในการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่แพงและไข่ไก่ขาดแคลนตลาด เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น

โดยมาตรการแรก กระทรวงพาณิชย์มีการประสานกับกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มปศุสัตว์ให้กำหนดมาตรการในการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง ยืดออกไปจาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เพราะแม่ไก่จะให้ไข่ไก่ในปริมาณมากกว่าไก่สาว

มาตรการที่ 2 ขอความร่วมมือให้กำหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไม่เกิน 2.80 บาทต่อฟอง

มาตรการที่ 3 เร่งรัดให้ฟาร์มต่างๆ ส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่ง เพื่อให้ศูนย์กระจายขายของแต่ละห้างสรรพสินค้าเร่งกระจายขายออกไปสู่ร้านค้าปลีกหรือ ปลายทางได้คล่องตัวขึ้น

มาตรการที่ 4 ให้ห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าส่งค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรด กำหนดการจำกัดปริมาณการซื้อไข่ไก่ เพื่อให้สามารถกระจายไข่ไปยังผู้บริโภคหลายรายได้มากขึ้น

มาตรการที่ 5 คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.ก็จะมีการขยายระยะเวลาในการห้ามส่งออกไปอีก 30 วันหลังจาก การห้ามส่งออก 7 วันจะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.2563 และจะยกเลิกมาตรการทันทีที่สถานการณ์ไข่ไก่ในตลาด ในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ และ

มาตรการที่ 6 การดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นน้ำและกลางน้ำอย่างเข้มงวด หากพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: