ไม่พบผลการค้นหา
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าฯ หารือ 5 เอกชนเจ้าของแพลตฟอร์มรับส่งอาหาร ก่อนบรรลุข้อตกลงช่วยเหลือผู้ประกอบการราย่อย 1 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เผยแนวทางความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหลังพบข้อร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ มีการเรียกเก็บค่า GP หรือค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้ประกอบร้านอาหารในอัตราที่สูงถึง 30-35%  

หลังจากการขอความร่วมมือในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) จำนวน 5 ราย ได้แก่ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda และ Robinhood ได้ตกลงให้ความร่วมมือลดค่า GP เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1–30 มิ.ย. 2564 

'สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์' เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เผยว่าผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง 5 ราย ได้ให้ความร่วมมือในการลดค่า GP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Grab ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1–30 มิ.ย. 2564 โดยร้านอาหารจะต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลด 100 ออเดอร์แรกต่อร้านค้า
  • Foodpanda ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1–30 มิ.ย. 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารไม่ต้องลงทะเบียน
  • Lineman ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1–30 มิ.ย. 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการโดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลดยอดขาย 10,000 บาทแรกต่อร้านค้า
  • Gojek ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 27 มิ.ย. 2564 โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พ.ค. 2564
  • Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชันให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ต่อไป สขค. จะขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก และจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นธรรม