ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงกลาโหม เลื่อนรับเกณฑ์ทหารไป 1 สัปดาห์ เพื่อให้กองทัพมีเวลาเตรียมสถานที่เปิด ถ่ายเทอากาศสะดวกรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สำนักข่าวไทยรายงานว่า ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทำให้กระทรวงกลาโหม ได้ประชุมพิจารณาหามาตรการที่ลดผลกระทบการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งกองทัพบกได้รับทราบนโยบายและเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยที่ครบเกณฑ์ได้รับทราบว่า จะมีการเลื่อนการตรวจเลือกทหารจากเดิม 1-11 เม.ย. 2563 เป็น 16-26 เม.ย. 2563 โดยจะมีการออกหมายเรียกใหม่ให้กระทรวง มหาดไทยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการเตรียมสถานที่ในหน่วยทหารทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหน่วยตรวจเลือกเพราะเป็นพื้นที่เปิด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทดแทนสถานที่เดิมซึ่งเคยใช้โรงเรียน วัด ห้องประชุม ฯลฯ รวมถึงการจัดบุคลากรในคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งจากฝ่ายทหาร สัสดี และแพทย์ทหาร ให้มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มเติมนี้ต้องขอรับการสนับสนุนแพทย์เพิ่มเติมนอกโรงพยาบาลทหาร

อีกทั้ง ยังได้มีแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ โดยให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องคนผ่อนผันประมาณ 1 แสนคน ให้แล้วเสร็จ โดยผู้ผ่อนผันนั้นไม่ต้องมาแสดงตน ณ หน่วยตรวจเลือก ส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาที่หน่วยมีแค่ผู้ที่ต้องมาเกณฑ์เพียง 350 คนต่อหน่วย/ต่อวัน สำหรับผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดตามที่มีใบรับรองจากโรงพยาบาลกองทัพบก ให้เร่งดำเนินการกรรมวิธีให้เร็วที่สุด

นอกจากนั้น ยังให้ประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดเป็นกรณีพิเศษระยะเวลา 1 ปี โดยกระทรวงกลาโหมจะมอบคะแนนเพิ่มร้อยละ 5 หากไปสอบในโรงเรียนทหารในอนาคต ซึ่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้ส่งรายชื่อทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการต่ออีก 1 ปีภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้ สำหรับยอดทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่เหล่าทัพต้องการในปีนี้ จำนวน 97,324 คน ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 4,500 คน เนื่องจากมียอดของทหารที่ยังอยู่ในประจำการเหลื่อมปีอยู่จำนวนหนึ่ง ประกอบกับทหารที่จะสมัครใจเลื่อนปลด