ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุตามระเบียบไม่ได้กำหนดให้สมาชิกสภา ต้องแต่งกายที่ตรงกับเพศสภาพหรือไม่ ดังนั้นสมาชิกที่แต่งกายด้วยชุดปกติขาวสุภาพสามารถเข้าร่วมงานได้ รวมถึง 'ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์'

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ หรือ กอล์ฟ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นสตรีข้ามเพศ เตรียมแต่งชุดปกติขาวของข้าราชการหญิง เข้าร่วมงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภาว่า ตามระเบียบไม่ได้กำหนดให้สมาชิกสภา ต้องแต่งกายที่ตรงกับเพศสภาพหรือไม่ ดังนั้น ในหลักการเบื้องต้น สมาชิกที่แต่งกายด้วยชุดปกติขาวสุภาพสามารถเข้าร่วมงานได้ 

ทั้งนี้ในช่วงก่อนเข้าร่วมพิธี เมื่อนายธัญญ์วาริน เดินทางมาถึงรัฐสภา จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านเครื่องแต่งกายก่อน ว่ามีความสุภาพหรือไม่ ก่อนที่จะสรุปอีกครั้งว่า สามารถให้นายธัญญ์วาริน แต่งชุดปกติขาวของข้าราชการผู้หญิงเข้าร่วม

สำหรับธัญญ์วาริน ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า เพื่อเป็นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงขอแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าในวันเปิดประชุมสภาฯ ตนและ ส.ส. กลุ่มความหลากหลายทางเพศจะแต่งกายในชุดปกติขาวตามเพศวิถีเพื่อเข้าร่วมการเปิดประชุมสภาฯ