ไม่พบผลการค้นหา
สายการบินแอร์เอเชีย ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออก เมืองอู่ฮั่น 3 เส้นทางหลัก ถึง 28 ม.ค.นี้ ขณะที่แอร์ไชน่า แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ในวันที่ 24 ม.ค. 63

จากสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและประกาศจากรัฐบาลจีนกรณีท่าอากาศยานอู่ฮั่นปิดให้บริการชั่วคราว สายการบินแอร์เอเชียขอยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวบินจากโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย กรุงเทพ และภูเก็ต ประเทศไทย สู่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 

โดยแอร์เอเชียยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเเละจะอัพเดตให้ท่านทราบข้อมูลเป็นระยะ และสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางเข้าเเละออกเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สามารถขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ตลอดจนขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ โดย

  • เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปยังเมืองอื่นๆ ในประเทศจีนได้ สำหรับเที่ยวบินจากโคตาคินาบาลู กรุงเทพ และภูเก็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่ สำหรับทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หรือ
  • การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารจะเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 90 วันตามปฏิทิน นับจากกำหนดการเดิม ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ สำหรับทุกเที่ยวบินตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หรือ
  • การคืนเงินเต็มจำนวน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ ในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิก สำหรับทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และเที่ยวบินกลับตั้งแต่วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563 

ล่าสุดการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระบุว่าสายการบินแอร์ไชน่า ได้สั่งยกเบิกเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่นที่จะบินตรงเข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) เช่นเดียวกับเที่ยวบินจากเชียงใหม่-อู่ฮั่น ในวันเดียวกัน โดยเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-อู่ฮั่น-เชียงใหม่ มีทุกวันอังคาร ศุกร์ และ อาทิตย์ โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งยกเลิกเฉพาะวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ ส่วนหลังจากนั้นต้องรอการยืนยันจากสายการบินอีกครั้ง

ขณะที่การบินไทย ยืนยันว่า มีมาตรการดูแลผู้โดยสารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ดังนี้ 1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น 2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน 3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค 4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน 5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน 6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 7. มาตรการด้านโภชนาการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง อาทิ สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย ทั้งนี้ การบินไทยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป