ไม่พบผลการค้นหา
กรมทางหลวง เผยความคืบหน้าสร้างมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด งบฯ 1,570 ล้านบาท คืบหน้าแล้วร้อยละ 91 คาดเปิดใช้งานได้ในปี 2563 ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาเดินทาง

กรมทางหลวง เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 6 กม.16+150 – กม.21+450 และตอน 7 กม.21+450 – กม.24+700 รวมระยะทาง 8.6 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.6 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแบบคอนกรีต ด้านนอกกว้างข้างละ 3 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลางเพื่อแบ่งช่องจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,570,319,600 บาท

9-11-2561 10-13-12.jpg

โดยปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน มีความคืบหน้าตลอดสายร้อยละ 91 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2563

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางที่จะสนับสนุน การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถรองรับความเจริญในอนาคตได้