ไม่พบผลการค้นหา
กองกำลังชายแดนกองทัพบก เผยปี 2561 ยึดยาบ้าได้ 47 ล้านเม็ด ไม้เถื่อนกว่า 2 หมื่นท่อน ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 26,070 คน

กองกำลังชายแดนกองทัพบก เปิดเผย ผลงานการปฏิบัติตามพันธกิจเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน จัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ดูแลพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ภายใต้การรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาของปี 2561 ได้ปฎิบัติงานในหลากหลายมิติที่สำคัญ อาทิ การปกป้องผืนป่า สกัดกั้นยาเสพติด และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ลาดตระเวนตรวจสอบทั้งทางบกและทางอากาศ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการแจ้งเบาะแสและความร่วมมือจากภาคประชาชน ทำให้สามารถสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดติดที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ยากต่อการตรวจจับยิ่งขึ้น

ตัดไม้เถื่อน

โดยจับกุมยาเสพติดได้ตามด่านตรวจถาวร ช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน และพื้นที่ตอนใน ยึดได้ ยาบ้า 47,716,074 เม็ด, เฮโรอีน 2,738 กิโลกรัม, ไอซ์ 983 กิโลกรัม, กัญชา 12,024 กิโลกรัม และส่งผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย 3,299 คน

​สำหรับการดูแลปกป้องผืนป่า เพื่อให้ป่าไม้คงอยู่เป็นสมบัติของแผ่นดินและคนไทยทุกคนกองกำลังชายแดนกองทัพบก ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจยึดไม้มีค่า อาทิ ไม้พะยูง 9,356 ท่อน, ไม้ประดู่ 713 ท่อน , ไม้สัก 844 ท่อน และอื่นๆ อีก 7,010 ท่อน จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ได้ 121 คน 

ตัดไม้เถื่อนตัดไม้เถื่อน

​ส่วนการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น ปัจจุบันดำเนินไปอย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกองกำลังชายแดนกองทัพบกได้ใช้มาตรการลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการเข้าออกในพื้นที่ชายแดน ทั้งทางภูมิประเทศและตามด่านตรวจถาวรต่างๆ ทำให้สามารถจับการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายได้ 4,439 ครั้ง จำนวน 26,070 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ กองกำลังชายแดนกองทัพบกจะยังคงเฝ้าระวังในทุกช่องทางเพื่อป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ