ไม่พบผลการค้นหา
ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ สนช. ที่แก้ไขร่างกฎหมายลูก ส.ส. ให้มีผลบังคับใช้ 90 วัน ทำให้โรดแมปการเลือกตั้งเลื่อนไปเป็นปี 2562

หลังจากเมื่อวานนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมากแก้ไข มาตรา 2 ให้กฎหมายลูกฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะส่งผลให้โรดแมปการเลือกตั้งเลื่อนออกไปจากเดิมที่คาดการว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 เป็นช่วงต้นปี 2562 เนื่องจากมาตรา 268 ในรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้


ชูศักดิ์.JPG

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) วิเคราะห์ว่า การแก้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวสามารถทำได้หากมีเหตุจำเป็น เช่น ปัญหาการบังคับใช้ หรือความพร้อมของเจ้าหน้าที่ แต่อาจขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบตามร่างนี้จริง ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะหารือเพื่อโต้แย้งต่อไป

แม้คณะกรรมาธิการจะชี้แจงว่าไม่ได้รับใบสั่งจากรัฐบาล แต่เมื่อพิจารณาตั้งแต่เหตุการณ์ล้มรัฐธรรมนูญ ที่ยกร่างโดยคณะของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และเป็นเหตุให้เลื่อนโรดแมปการเลือกตั้งออกไปอีก 1 ปี จนถึงตอนนี้ จะเห็นว่ารัฐบาล คสช. พยายามที่จะอยู่ในอำนาจต่อให้นานที่สุด ส่วนหนึ่งอาจเพื่อการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ และทำให้พรรคการเมืองเก่าย่ำแย่ด้วยการเลื่อนเวลาปลดล็อคทางการเมืองที่มีผลสืบเนื่องกัน

การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลผิดคำพูด ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยในสายตาของต่างประเทศ ทั้งนี้นายชูศักดิ์มองว่าหากรัฐบาลยื้อเวลาต่อไปจะยิ่งสร้างแนวร่วมของประชาชนให้ออกมาต่อต้านความไม่ถูกต้องมากขึ้น


วิรัตน์.JPG

เช่นเดียวกับนายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เห็นว่าการแก้ มาตรา 2 ในร่างกฎหมายลูก ส.ส. ไม่เหมาะสม ขัดต่อนิติประเพณี แต่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ตนจึงคิดว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายนี้ หากผ่านวาระ 2 และ 3 ใน สนช.

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ว่าประชาชนจะได้อะไรจากการเลื่อนการเลือกตั้ง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และการปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างไร เพราะเรื่องนี้ส่งผลโดยรวมต่อประโยชน์ของประเทศ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สนช. ก็ถูกจัดตั้งมาจาก คสช. อีกทั้งคำสั่งที่ 53/2560 ให้รีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมือง ก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อเลื่อนการเลือกตั้ง ให้ คสช. อยู่ในอำนาจต่อไป

นายวิรัตน์ เผยว่า ตนยอมรับได้หากรัฐบาลจะเล่นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ขอคำตอบว่าจะยื้อการเลือกตั้งด้วยวิธีไหนอีกไหม การอยู่ในอำนาจของ คสช. ที่ยาวนานเกินไป และไม่มีใครตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล สังคมไม่มีทางออก ประชาชนอึดอัด อาจจะทำให้เกิดพลังที่ไม่พึงประสงค์ได้ ความนิยมก็จะยิ่งลดลง

ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ของ สนช. ในวันที่ 25 และ 26 มกราคมนี้ตามลำดับ