ไม่พบผลการค้นหา
เมืองโอซะกะของญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม World Expo 2025 ท่ามกลางความกังวลในเรื่องงบประมาณและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเอ็กซ์โปนานาชาติของฝรั่งเศส คัดเลือกให้ เมืองโอซะกะ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Expo 2025 ต่อจากเมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตที่จะจัดขึ้นในปี 2020 ซึ่งถือเป็นการจัดงาน World Expo ครั้งที่ 2 ของเมืองโอซะกะ หลังจากที่เคยจัดในปี 1970 หรือเมื่อ 55 ปีก่อน

ทางเมืองโอซะกะได้กำหนดช่วงเวลาจัดงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 5 พฤศจิกายน ปี 2025 ภายใต้แนวคิด ‘การออกแบบสังคมในอนาคตสำหรับการดำรงชีวิต’ โดยจะเป็นเน้นการแสดงถึงเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนในอนาคต ทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวทางรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งงบประมาณไว้ที่ 125 ล้านเยน โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น รัฐบาลท้องถิ่นเมืองโอซะกะและภาคเอกชนญี่ปุ่น หน่วยงานละ 40 ล้านเยน

ขณะที่นักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นประเมินว่า 'งบประมาณที่ทางรัฐบาลตั้งไว้ที่ 125 ล้านเยนนั้นอาจจะสูงขึ้นไปอีก โดยเปรียบเทียบจากการจัดการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่งบประมาณพุ่งขึ้นสูงกว่าที่ตั้งไว้ถึง 7 เท่า โดยปัจจุบันงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์สูงถึง 800 ล้านเยน' 

ทางรัฐบาลท้องถิ่นของโอซะกะกล่าวว่า 'งานเอ็กซ์โปจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 28 ล้านคนให้เข้ามาเที่ยวในโอซะกะ และจะทำรายได้ให้แก่ท้องถิ่นกว่า 2 ล้านล้านเยน'  

ขณะที่นายชินโส อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า 'รัฐบาลญี่ปุ่นจะร่วมมือกับทางเมืองโอซะกะและภูมิภาคคันไซในการพัฒนาเมืองภายใต้ระบบมาตรฐานความเป็นญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึง 'ความเป็นญี่ปุ่น' และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย'