ไม่พบผลการค้นหา
สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3 วัน (11-13 เมษายน 2561) มีผู้เสียชีวิต 86 ราย จากอุบัติเหตุ 820 ครั้ง สาเหตุหลักคือเมาแล้วขับ รวมผู้กระทำผิดเมาแล้วขับกว่าแสนราย

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ศปถ.) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 820 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 86 ราย ผู้บาดเจ็บ 852 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (35 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จันทบุรี (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (36 คน)

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 47.56, ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.44 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.66 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (11 – 13 เมษายน 61) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,846 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 188 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,934 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 11 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (65 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ (8 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (70 คน)

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ชี้แจงว่า หลายพื้นที่ยังคงเล่นน้ำสงกรานต์และมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ถนนสายรองที่เชื่อมต่อเส้นทางสายหลักและระหว่างอำเภอมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง ศปถ. จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครประจำจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้มในการปฏิบัติงานของด่านชุมชน จุดตรวจ และจุดสกัด พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนเส้นทางสายรอง เน้นการกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ รวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำที่ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์พ่วงที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ และรถกระบะบรรทุกคนเล่นน้ำที่ไม่ปลอดภัย

คมนาคม แจง 77 เส้นทางเสี่ยง อุบัติเหตุลด 50%

ทางหลวง เพิ่มช่องจราจรรับคนกลับกทม.

ขณะที่ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(คค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม และผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม เปิดเผยผลดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการ777 เข้มข้นยกกำลังสาม ว่า เส้นทางเสี่ยง 77 สาย เกิดอุบัติเหตุรวม 17 ครั้ง เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 13 คน สำหรับอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ ทางพิเศษและดอนเมืองโทลเวย์รวม 8 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนอุบัติเหตุบนรถสาธารณะ เกิด8 ครั้ง เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บ 2 คน โดยจะสรุปภาพรวมอีกครั้งเมื่อครบ 7 วัน ในวันที่ 17 เม.ย.นี้

ทบ.เผยยอดยึดรถ 'ดื่มแล้วขับ' 3 วัน 2,991 คัน ฝ่าฝืนกว่าแสนราย

CLIP Tonight Thailand : 'ม.44' ยาแรงลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า กองทัพบกจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนทั่วประเทศจำนวน 553 จุด ยังคงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้เส้นทางบางส่วนยังฝ่าฝืนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท โดยในวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สุ่มเสี่ยงกระทำความผิด 31,125 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดไว้ 931 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 2,972 ราย และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 25,032 คน

สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 23,445 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 1,713 คน ยึดรถยนต์ 585 คัน และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 16,246 คน

รวม 3 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เม.ย. ตรวจพบผู้กระทำผิด 113,960 คน เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 2,991 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 1,871 คัน และรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 1,120 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 49,217 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 30,607 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: