ไม่พบผลการค้นหา
UN เผย ปี 2018 ผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีเหนือตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี จากปัญหาภัยธรรมชาติ และการขาดเเคลนที่ดินทำกิน แต่งบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ได้รับกลับลดลง และปีนี้สถานการณ์อาจยิ่งแย่ลง

แถลงการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า เกาหลีเหนือผลิตอาหารได้ต่ำที่สุดในทศวรรษเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูก รวมไปถึงการจัดการเกษตรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้เพียง 4.95 ล้านตัน 

สำหรับในปีนี้ UN ประเมินว่า การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรในเกาหลีเหนือจะลดลงอีก 500,000 ตัน ซึ่งจะเป็นตัวเลขผลผลิตที่ต่ำที่สุดในรอบ 10ปี 

ในแถลงการณ์ของ UN ยังระบุว่า ประชากรเกาหลีเหนือประมาณ 10.9 ล้านคนต่างต้องการความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ และปีที่ผ่านมาประชากรกว่า 600,000 คนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคขาดสารอาหารและเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น 

ตัวเลขการประเมินดังกล่าวของ UN คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 43 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่งบซึ่ง UN ได้รับจากประเทศสมาชิกและองค์กรที่เคยบริจาคเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกปรับตัวเลขลดลงไปอีกเกือบครึ่ง จากที่เคยช่วยเหลือประชากรเกาหลีเหนือได้ราว 6 ล้านคน จะลดเหลือเพียง 3.8 ล้านคนเท่านั้น 

นายทาปัน มิชะระ ผู้ประสานงานของสหประชาชาติในเกาหลีเหนือกล่าวว่า เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเงินทุนในการบริจาคช่วยเหลือที่ต่ำที่สุด ที่ผ่านหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือถูกบังคับให้ถอนตัวจากการช่วยเหลือดังกล่าวและบางโครงการต้องปิดตัวลง

ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เนื่องจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือพัฒนาเป็นการละเมิดข้อตกลงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ส่งผลให้เกาหลีเหนือประสบภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักมาโดยตลอด และในการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 27- 28 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น หนึ่งในประเด็นที่มีการเจรจากัน คือ การเรียกร้องให้สหรัฐฯยกเลิกการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ โดยเกาหลีเหนือจะยอมรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ที่เมืองยองบอน แต่สหรัฐฯ เมินข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากต้องการให้เกาหลีเหนือถอนอาวุธนิวเคลียร์ออกทั้งหมดทั่วปรเทศ

ที่มา CNA