ไม่พบผลการค้นหา
คลัง จ่อเสนอ ครม.เศรษฐกิจ แจกเงินผู้มีรายได้น้อย-เกษตรกร-อาชีพอิสระ 1,000-2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เยียวยาผลกระทบไวรัสโควิด-19 ย้ำมาตรการชุดแรกคลอด 10 มี.ค.นี้ เตรียมฟื้นชีพกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ชุดมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนา ชุดที่ 1 ที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) พิจารณาอนุมัติในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.2563 จะมีการเสนอให้มีการแจกเงินสนับสนุนค่าครองชีพให้กับคน 3 กลุ่ม คือ ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และ ผู้มีอาชีพอิสระ ซึ่งรวมกันมากกว่า 14 ล้านคน โดยในรายละเอียดเบื้องต้นจะมีการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ แตกต่างจากมาตรการชิมช้อปใช้ และไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องผ่านการลงทะเบียน แต่ในส่วนของเงื่อนไขและรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอยู่ระหว่างกำหนด

"การจ่ายเงินอาจจะมากกว่า 1,000 บาทถึง 2,000 บาท แต่ลักษณะการให้เงินจะเป็นแบบรายเดือน ซึ่งจะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นประมาณ 3 เดือนเท่านั้น โดยใช้เงินงบประมาณ ไม่มีการกู้ยืม ยืนยันว่าจะดูแลให้อยู่ในวินัยการเงินการคลังแน่นอน เพราะเป็นเรื่องของกฏหมาย แม้จะเป็นมาตรการพิเศษ" นายอุตตม กล่าว

ส่วนชุดมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนา ชุดที่ 1 จะคลอบคลุมการช่วยเหลือทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ ทั้ง สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซอฟต์โลน มาตรการทางด้านภาษี ซึ่งยืนยันว่า จะเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วง 3-4 เดือน หรือสิ้นสุดภายในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2563 แต่จะมีประสิทธิภาพ ขนาดใหญ่ หรือใช้เงินงบประมาณหลายแสนล้านบาท

ทั้งนี้ รมว.คลัง ระบุว่า ได้สั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหารือร่วมกับกรมสรรพากร ถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) ที่ยังรอประกาศบังคับใช้ ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดใกล้เคียงกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อดูแลตลาดทุน แต่จะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้น