ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่มพลังคลับ ชวนร่วมงาน M.O.B Aid: Free Concert Live on Clubhouse ในวันที่ 3 เม.ย. เวลา 1 ทุ่ม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกจับกุม

กลุ่มพลังคลับ (Thaiunityclub) ซึ่งเป็นคลับที่มีสมาชิกมากที่สุดของคอมมูนิตี้ Clubhouse ในประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มประชาชนผู้ใช้งานบน Clubhouse ผู้เชื่อในเสรีภาพและรักในประชาธิปไตย ซึ่งพวกเรามาจากหลากหลายที่มา หลากหลายความสนใจ แต่มีเป้าหมายหนึ่งเดียว คืออยากขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น กระทั่งหาทางออกของปัญหา โดยกลุ่มพลังคลับทำงานและต่อยอดความคิดผ่านการแลกเปลี่ยน จนกระทั่งวันนี้ สมาชิกกลุ่มเราก็ได้งอกงามและมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย‘กลุ่มพลังคลับ’ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมากมาย จัดงาน M.O.B Aid: Free Concert Live on Clubhouse ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 เป็นต้นไป งานนี้จะเป็นการรวมตัวของศิลปินมากมายที่จะมาร่วมร้องเพลงขับกล่อมผู้ฟังบน Clubhouse เพื่อร่วมระดมทุนสมทบกองทุนและหน่วยงานที่ดูแลด้านการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือนักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ถูกจับกุมหรือดำเนินคดีจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออก โดยผู้บริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงที่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กองทุนราษฎรประสงค์ และ ในนามของความสงบเรียบร้อย 

ทั้งนี้ ‘กลุ่มพลังคลับ’ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 มี.ค. 2564 โดยกลุ่มประชาชนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Clubhouse ผู้เชื่อในเสรีภาพและรักในประชาธิปไตย พวกเรามาจากหลากหลายที่มา หลากหลายความสนใจ แต่มีเป้าหมายหนึ่งเดียว คืออยากขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า