ไม่พบผลการค้นหา
5 จังหวัดปริมณฑล 'สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-นครปฐม-นนทบุรี-ปทุมธานี' ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง ป้องกันเชื้อโควิด-19 แพร่กระจายวงกว้าง เตือนฝ่าฝืนเจอคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ภายหลังเมื่อวานนี้ (21 มี.ค.2563) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆ เป็นระยะเวลา 22 วัน ตั้งแต่ 22 มีนาคม-12 เมษายน 2563 เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อกระจายขยายวงกว้าง

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , นนทบุรี และปทุมธานี ได้ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้


นนทบุรี ปิดสถานที่ชั่วคราว 30 จุด เป็นเวลา 22 วัน

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ลงนามใน คําสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) มีคําสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 ดังนี้

1. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา 2.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ 3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อย ในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น)4. ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต)

5.ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไป บริโภคที่อื่นและร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม) ยกเว้นร้านอาหาร และเครื่องดื่มในโรงพยาบาล โดยต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ6.พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม 7.สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้น การขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

8.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 9.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ว่าด้วยสถานพยาบาล 10. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการ ดังกล่าวในสถานพยาบาลว่าด้วยสถานพยาบาล 11. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม 12. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งใดของร่างกาย 13. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม 14.สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

15. สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย) 16. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย รวมถึง สถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) ภายในอาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม) สถานที่ออกกําลังกาย17. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 18. เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก 19. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม 20.ร้านคาราโอเกะ 21.สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ) 22. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

23. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์งาน) 24. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 25.สนามยิงปืน 26. บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือ กิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน 27. สนามกีฬา 28. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง 29. สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว 30. สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

S__66215943.jpgS__66215947.jpgS__66215945.jpg“นครปฐม” ปิด 14 สถานที่เสี่ยง 9 วัน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ปิดร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทุกประเภท (ให้จําหน่ายได้เฉพาะการนําไปรับประทาน หรือดื่ม ที่อื่นเท่านั้น) สําหรับร้านอาหารในโรงแรมให้บริการได้เฉพาะผู้พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น 2. ปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคาร หรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ และ ร้านอาหาร (ให้จําหน่ายได้เฉพาะการนําไปรับประทานที่อื่นเท่านั้น)

3.ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต 4. ปิดตลาดและตลาดนัด (ยกเว้นที่เปิดการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ)5. ปิดสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (สนามไดร์ฟกอล์ฟ) 6.ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม 7. ปิดร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย) 8. ปิดสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 9. ปิดสถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 

10. ปิดสวนสนุก สวนน้ำ 11. ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา 12. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 13. ปิดสถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (ยกเว้น สถานประกอบการบําบัดโรคสัตว์ที่รับสัตว์ป่วยไว้รักษา) 14.ปิดโรงเรียนและสถานที่ฝึกสอนกีฬาทุกชนิด

ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ เฉพาะในเขตท้องที่อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ควบคุม กํากับ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


00000000.webp33366.webp
ปทุมธานี ปิด 29 จุดเสี่ยง 12 วัน

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือ บริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดารงชีพ ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น)2. ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่3. ตลาดและตลาดนัด (ยกเว้น ที่เปิดการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ)

4. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม หรือสถานที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรม ที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)

5.พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต

6. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

7. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา8. สถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)9. สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ10.สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สนามแข่งรถ11.ร้านเกมส์หรือผู้เกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ12.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล)13.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวดและนวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

14. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม15.ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม16.สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย17.สถานที่ประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย (ฟิตเนส) หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน18. สนามมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนมวย สถานที่สอนกีฬาอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน19.สนามกีฬา และสนามยิงปืน20 สนามม้า21.สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน22.สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

23.สระว่ายน้ําที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ให้บริการเชิงพาณิชย์24.สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก25.สถานที่เล่นการพนันขนไก่และกัดปลา และสถานที่ซ้อมขนไก่และกัดปลา26.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา27.สถานที่ที่จัดให้มีการพยากรณ์ดวงชะตา28.สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ )29.สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เป็นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้า ทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป214.webp963.webp


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในประกาศจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้1. ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการ ดํารงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น) 2. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ3. ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อ นํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต)4. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม5.สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย6. สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน7. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกมส์8. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ9. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา10.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ11. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา12. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม13. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์14. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

15. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการอนึ่งร้านอาหาร ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหาร ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม

ทั้งนี้ ผู้จําหน่ายสินค้าและอาหารให้สวมหน้ากากอนามัย และเชิญชวนให้ผู้บริโภคสวมใส่ หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง ร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ 


1584801489_3.jpg1584801504_2.jpg

สมุทรปราการ ปิด 28 จุด ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามใน ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไป บริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม) 2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคาร หรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น)3. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต 4. ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต)5.ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม 6. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 7. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 8. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 9. ร้านเกมส์ และร้านอินเตอร์เน็ต 10. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 11.สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 12.. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ 13.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา 14. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ 15. สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สถาบันกวดวิชา และสถานรับเลี้ยงเด็ก

16. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความสวยงาม และสถานเสริมความงาม 17. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ) 18. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ 19. สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 20. สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 21. โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ) 22. สถานที่ออกกําลังกาย รวมถึงฟิตเนส 23. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 24. สนามมวย ค่ายมวย และโรงเรียนสอนมวย 25. สนามกีฬา และสนามฝึกซ้อมกีฬา 26. ร้านคาราโอเกะ ทุกประเภท 27. โต๊ะบิลเลียด สนุกเกอร์ทุกประเภท 28. บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือกิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2558

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 


1584794057_3.jpg1584794068_5.jpg