ไม่พบผลการค้นหา
ท่าอากาศยานไทย ตรวจพบ 'หญิงชาวญี่ปุ่น-หนุ่มชาวรัสเซีย-ชายชาวไทย' เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคโควิด-19 พร้อมส่งตัวไปเฝ้าระวังยังโรงพยาบาลแล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทําการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออกจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 104,048 คน พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าได้ข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่น อายุ 69 ปี มากับสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 623 มีไข้ 38.9 องศาเซลเซียส มีอาการไอ ส่งต่อ รพ.บางบ่อ

2.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 37 ปี มากับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 611 วัดอุณหภูมิร่างกาย 36.1 องศาเซลเซียส ให้ประวัติรับประทานยาลดไข้มาก่อนส่งต่อสถาบันบาราศนราดูร

3.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยชายชาวรัสเซีย อายุ 37 ปี มากับสายการบินเจ็ทสตาร์เอเชีย เที่ยวบิน 3K533 มีไข้ 38.3 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ส่งต่อ รพ.วชิระ จ.ภูเก็ต

รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระบุว่า ทสภ. มีความห่วงใยผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ โดยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการนั้น ทสภ. จึงให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดตู้ Information Kiosk ที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารจำนวน 53 ตู้ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด ซึ่งเป็นจุดที่ผู้โดยสารมีการสัมผัสใช้งานเป็นประจำอย่างละเอียดในทุกจุด และเพิ่มความถี่การทำความสะอาด ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง