ไม่พบผลการค้นหา
โฆษกพรรคเพื่อไทย นำสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เรียกร้อง 'กมธ.ตรวจสอบใช้งบฯ กู้โควิด 1.9 ล้านล้านบาท' ฟังข้อมูลความเดือดร้อนของเอสเอ็มอีให้ครบถ้วน เพื่อฟื้นฟูเยียวยาให้ถูกต้องตรงกลุ่ม

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พร้อมคณะได้เข้ายื่นหนังสือขอทราบแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาเอสเอ็มอีต่อ กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ

อนุสรณ์ กล่าวว่า ได้นำข้อเสนอของสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย มายื่นต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ ที่ควรเปิดช่องทางในการรับฟังข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของเอสเอ็มอีให้ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อฟื้นฟูเยียวยาให้ถูกต้องตรงกลุ่ม ไม่ใช่เพียงรับฟังเป็นพิธีกรรม และยังมีปัญหาเรื่องความล่าช้าไม่ครอบคลุมทั่วถึงเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทั่วทั้งประเทศ

S__599973894.jpg

ด้านไชยวัฒน์ กล่าวว่า พร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าให้ข้อมูลของสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเยียวยาและแก้ไขปัญหาเอสเอ็มอีเป็นไปอย่างทั่วถึง ตรงกลุ่มฟื้นฟูเยียวยาเอสเอ็มอีได้จริง

S__599973891.jpg