ไม่พบผลการค้นหา
"ศรีสุวรรณ" เตรียมฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ประวิงเวลาจัดการเลือกตั้งตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านตัวแทนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ขอให้มีมติเพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 เป็นการเร่งด่วน หลังจากที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ 60 และบังคับใชกฎหมายมาแล้ว 5-6 ฉบับ และมีการเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.และส.ว.มาแล้ว 

โดยมีความพยายามของรัฐบาลที่จะประวิงเวลายื้ออำนาจของตนเอง ผ่านกลไกของท้องถิ่นที่รัฐบาลได้ครอบงำไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นครองอำนาจมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมากกว่า 7-8 ปี บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารมามากกว่า 5-6 ปี ตั้งแต่มี คสช. และในช่วงรักษาการก็มีการแต่งตั้งลูกเมียทายาทคนสนิทเข้ามาดำรงตำแหน่งกินเงินภาษีประชาชนกันเต็มคราบ โดยที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่บัดนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปีแล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก โดยการอ้างสารพัดจะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 142 ระบุไว้ชัดเจนว่า ภายหลังจากกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช. แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากไม่มี คสช. ให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อำนาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกำหนดกรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต. ได้ออกระเบียบสำหรับใช้ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมานานแล้ว ส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งประมาณ 2-3 พันล้านก็สามารถใช้งบกลางได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางยังเกิดขึ้นได้ การเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเร็ว เว้นแต่รัฐบาลยังหวงอำนาจ และยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นเดิมอยู่เท่านั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะนำคำร้องไปยื่นให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ตัดสินใจเพื่อให้มีมติแจ้งไปยัง กกต.เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว และหากยังมีการใช้เล่ห์ฉลประวิงเวลาไว้ สมาคมฯ จะนำหลักฐานนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.นี้เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม