ไม่พบผลการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ 'ซาเล้ง' เผย นายกฯ รับลูกสั่งช่วยทุกกลุ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมครม.ว่าได้สอบถามในที่ประชุม ครม.ว่าผู้ประกอบอาชีพ”ซาเล้ง”เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยหรือไม่ วันนี้ก็ได้รับคำตอบจากกระทรวงคลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าคณะติดตามการจ่ายเงินเยียวยาที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณาร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มชายขอบ กลุ่มไร้บ้าน เป็นต้น อีกครั้ง โดยพิจารณาว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไร ด้านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้สั่งการในที่ประชุมครม.ทันทีว่าให้ดูแลให้ครบกลุ่มต่อไป 

อย่างไรก็ตามตนได้มอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกระทรวงคลังโดยตรงอีกทาง รวมทั้งนายบุญยิ่ง สุวิบุญ ตัวแทนซาเล้ง ซึ่งเข้าร่วมในฐานะตัวแทนซาเล้งด้วยแล้ว ทราบว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่ซาเล้งได้รับนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบของระบบ AI ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้แจ้งให้นายบุญยิ่งและสมาคมซาเล้งทราบเพื่อแจ้งสมาชิกที่ยังไม่ได้ขอรับสิทธิ์ ขอรับสิทธิ์ไม่เป็น หรือถูกปฏิเสธสิทธิ์ได้เร่งขอรับสิทธิ์หรือทบทวนสิทธิ์ ซึ่งจากการติดตามปรากฏว่ากลุ่มซาเล้งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาและมีบางส่วนถูกปฏิเสธสิทธิ์ผ่านระบบเนื่องจากระบบแจ้งว่าเป็นเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมกับสมาคมซาเล้งแนะนำช่วยเหลือให้ได้รับเงินเยียวยาโดยประสานกับกระทรวงคลังต่อไป