ไม่พบผลการค้นหา
74 องค์กรร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษาแถลงการณ์หนุน อบจ.ชงยูเอ็นประกาศให้ 6 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันปกป้องเสรีภาพการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาสากล รำลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่6 ต.ค. 2519 ที่กระทำโดย จนท.รัฐอย่างโหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรม

สืบเนื่องจาก “องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)” ได้เสนอให้องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดวันที่ 6 ต.ค. ของทุกปีเป็น “วันปกป้องเสรีภาพ          ในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” (The International Day for the Protection of Students’ Freedom of Expression) เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่งเหตุการณ์ไม่เพียงเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ยังรวมถึงจังหวัดอื่น ๆ เช่น ในพื้นที่เชียงใหม่ พื้นที่ขอนแก่น และจังหวัดอื่น ๆ ก็มีการใช้ความรุนแรงตามมา  อันแสดงถึงการบ่อนทำลายเสรีภาพในการแสดงออกของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ในปัจจุบันยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและนานาประเทศทั่วโลก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 เครือข่ายองค์กรนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ จำนวน 74 องค์กร ร่วมออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนเคียงข้างในข้อเรียกร้องร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เสนอให้วันที่ 6 ต.ค. เป็น “วันปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วโลก เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ต.ค. 2519 ที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยกระทำอาชญากรรมโดยรัฐอย่างโหดเหี้ยม ทารุณ ไร้มนุษยธรรม ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในพื้นที่สถาบันการศึกษา  โดยเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นส่วนหนึ่งในคลื่นของขบวนการเคลื่อนไหวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เกิดขึ้น เพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการอำนาจนิยมทุกรูปแบบในหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์และอินโดนิเซีย โปรดอย่าลืมพวกเขาในฐานะนักสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตยที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก 

ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ จำนวน 74 องค์กร      ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เสนอองค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดวันที่ 6 ต.ค. ของทุกปี เป็น “วันปกป้องเสรีภาพ ในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” (The International Day for the Protection of Students’ Freedom of Expression) ในแถลงการณ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย

 1.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

6.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

7.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

8.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

10.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

11.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15.องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

16.สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

17.สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

18.สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19.สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20.สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

21.สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

22.กลุ่มนักศึกษาคบเพลิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

23.กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

24.พรรคก้าวใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25.พรรครังสิตปฏิวัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

26.พรรคปฎิวัติมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27.พรรคปฏิวัติมอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

28.พรรคป๋วยก้าวหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29.เครือข่ายราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

30.เครือข่ายปฏิรูปรับน้องประชุมเชียร์เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ANTI – SOTUS)

31.งานเสวนาที่ไม่เป็นทางการ

32.NU - Movement กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชน ภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

33.Ladkrabang Politics – ประชาลาด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

34.กลุ่มสิทธิเสรีภาพ พระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

35.RBAC มหาลัยขายฝัน (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)

36.ทีมมศว (ไม่มีจุด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

37.กางกราฟ (กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

38.ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

39.เด็ก DPU จะไม่ทน (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

40.กลุ่มราษฎรบนดอยแง่ม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

41.ลูกพ่อขุนไม่เอาเผด็จการ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

42.Reset Education - กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย

43.กลุ่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

44.กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

45.กลุ่มนิสิตเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

46.กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย (SCFD)

47.SOCIETY GROUP

48.พรรคเสรีธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

49.พรรคธรรมเพื่อโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

50.กลุ่มแสงโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

51.THAI STF CLAIM GROUP

52.ฟันเฟืองประชาธิปไตย อาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

53.สหพันธ์นักเรียนนครสวรรค์ (Assemblitiob of Nakhon Sawan Students)

54.บอดินไม่อินเผด็จการ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

55.สวที่อยู่ข้างประชาธิปไตย (กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา)

56.ชลราษฎร์อำรุง (กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนชลกันยานุกูล)

57.ภาคีนักเรียน KKC

58.นักเรียนล้านนา

59.GUARD ปลดแอก

60.เยาวรุ่นทะลุแก๊ส

61.อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (Vocational Protection of the People for Democracy)

62.กลุ่มโกงกาง (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน)

63.Land of Why ศิลปินไร้ตัวตน

64.วงสามัญชน

65.ครูขอสอน

66.ทะลุฟ้า

67.พลเมืองตื่นรู้ (A Community That Initiatively Venture Equality)

68.สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)

69.กลุ่ม BlackBox

70.มูลนิธิ​วายไอวาย​ (why i why Foundation)

71.โมกหลวงริมน้ำ

72.แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย

73.เครือข่ายสาธารณศึกษา (Feeltrip)

74.ก่อการสิทธิเด็ก

แถลงการณ์ จุฬา ธรรม ศาสตร์ 6 ตุลา CC9CD39A-B30D-429D-B768-5A9BBC569FE9.jpegแถลงการณ์ จุฬา ธรรมศาสตร์ 6 ตุลา 4C52FCE0-5E2B-4363-8B5D-D14EC078E74F.pngแถลงการณ์ จุฬา ธรรมศาสตร์ 6 ตุลา A8367E66-75EA-4300-9ABD-E5EB01E9B1D2.pngแถลงการณ์ จุฬา ธรรมศาสตร์ 6 ตุลา 50B31477-E45D-422F-A27E-513F99474D1C.pngแถลงการณ์ จุฬา ธรรมศาสตร์ 6 ตุลา 6A0DDC0B-4BE4-41B1-9A42-5F32902C553A.png