ไม่พบผลการค้นหา
กต. สธ. สปสช. ร่วมจัดประชุมระดมความเห็น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” 9 เม.ย.นี้ เตรียมพร้อมท่าทีไทย จัดทำข้อเสนอสู่ร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 ภายใต้เวทีสหประชาชาติ มุ่งเป้าประเทศทั่วโลกบรรลุ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 เมษายนนี้ จะมีการจัดการประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : UHC) เพื่อเตรียมการจัดทำท่าทีระดับประเทศสู่การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการฉลองวันอนามัยโลก 7 เมษายน 2562 “สุขภาพดีถ้วนหน้า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริการปฐมภูมิปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุหลักประกันสุขภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำเป็นข้อมูลสู่การจัดเตรียมประเด็นท่าทีและข้อเสนอแนะของไทยในเวทีการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ประเด็นในการรับฟังความเห็นเป็นไปตามที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติกำหนด ตามหัวข้อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย (Multi-stakeholders hearing) ดังนี้ 1.การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญของประเทศอย่างทั่วถึง 2.การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียม และ 3.การมีส่วนร่วมดำเนินการและการลงทุนจากภาคส่วนต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

“ความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ได้รับฟังจะนำไปสู่การผลักดันในเวทีโลก เพื่อทุกภูมิภาคทั่วโลกบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือการขับเคลื่อน โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาเพื่อร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

รัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุข กล่าวว่า นอกจากนี้ประธานสหประชาชาติ สมัยที่ 73 ได้มอบให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฮังการีประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ประสานงานร่วมเพื่อเสนอรูปแบบการประชุมและจัดกระบวนการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในครั้งนี้ด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร.jpg

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมประชุมราว300 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการ ประชาชน นักวิชาการ ผู้แทนสภาวิชาชีพ หน่วยงานระบบหลักประกันสุขภาพและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน โดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทยร่วมสังเกตการณ์

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้รับมอบให้มีบทบาทในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 นอกจากประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญเพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีระหว่างประเทศด้วย โดยมีส่วนร่วมผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นวาระระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง และในปี2560 ไทยในฐานะประธานกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health Initiative : FPGH) ได้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอีก 6 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส บราซิล อินโดนีเซีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ เสนอจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 เพื่อเป็นโอกาสในการผลักดันและขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละประเทศ