ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 792 นาย

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีตำเเหน่งสำคัญ ดังนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ  พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ

เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ _5022257.jpg
  • พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ชาติชาย ศรีวรขาน __5022253.jpg


  • พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ _5022256.jpg
  •  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการทหารบก
แอร์บูล สุทธิวรรณ 022255.jpg
  • พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ


โผทหาร


โผทหาร2563โผทหาร2563


โผทหาร2563


โผทหาร2563โผทหาร2563โผทหาร2563โผทหาร2563โผทหาร2563
โผทหาร2563


โผทหาร2563โผทหาร2563โผทหาร2563

อ่านตำแหน่งอื่นๆ ต่อได้ที่นี่