ไม่พบผลการค้นหา
สั่งล็อคดาวน์ เหตุผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นต่อเนือง หวั่นกระทบขีดจำกัดทางการเเพทย์ กทม. และปริมณฑล สั่งหยุดงานก่อสร้าง คุมแคมป์แรงงานห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ปิดห้างสรรพสินค้า 3 ทุ่ม งดประชุม-จัดเลี้ยง ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน 4 จว. ใต้สั่งคุมเข้มการเดินทาง ย้ำฝ่ายความมั่นคงปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาด

26 มิ.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญคือการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา โดยสรุปดังนี้

1.ล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน เพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั้งหมดให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น.โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ 

4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง 

5. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีกรรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

678874C2-D927-4D3F-8E16-259F3F3BE68E.jpeg776637B5-A88C-4B4A-80CA-80336AD1588C.jpeg


870D0004-4759-4B0C-B8F7-61FC44EE780D.jpegA8AD7E7B-4B82-4EDE-86EF-706A494916C5.jpeg477506C8-E65B-4A19-92DA-F3764296B241.jpeg64376226-6EE6-41BD-B5C3-B829BFD2D8D3.jpeg