ไม่พบผลการค้นหา
ศบค.รายงาน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 3 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีหลายประเทศพบการระบาดระลอก 2

ศบค. เผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ (26 ก.ย.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้เดินทางจากประเทศลักเซมเบิร์ก 1 ราย, ตุรกี 1 ราย, และแอลเบเนีย 1 ราย ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,362 ราย มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 101 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,522 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

ลักเซมเบิร์ก 1 ราย เป็นชาย อายุ 49 ปี สัญชาติเยอรมัน อาชีพลูกเรือเครื่องบินขนส่งสินค้า เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 20 ก.ย. 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ที่จังหวัดสมุทรปราการ​ ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 24 ก.ย. 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกภายหลังผู้กักตัวเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่ 24 ก.ย. 2563

ตุรกี 1 ราย เป็นชาย อายุ 51 ปี สัญชาติตุรกี อาชีพลูกเรือ เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 21 ก.ย. 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ที่จังหวัดสมุทรปราการ​ ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 24 ก.ย. 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกภายหลังผู้กักตัวเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่ 24 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ ​ผู้เดินทาง​จากลักเซมเบิร์ก​ และตุรกี เป็นลูกเรือเที่ยวบินขนส่งสินค้า ซึ่งขณะถูกกักตัวไม่มีการออกนอกสถานที่ที่รัฐกำหนด และไม่ได้เดินทางไปสถานที่อื่นก่อนขึ้นเครื่องบินกลับไปประเทศต้นทาง

แอลเบเนีย 1 ราย เป็นชาย อายุ 51 ปี สัญชาติแอลเบเนีย อาชีพครู เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 21 ก.ย. 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ที่กรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก 24 ก.ย. 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยค่ารักษาพยาบาลคิดจากประกันโควิดที่ทำไว้ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกรายขณะนี้ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อวันประมาณ 300,000 ราย และยังพบหลายประเทศเกิดการระบาดในระลอกที่ 2

ซึ่งสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดมาจากการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และพฤติกรรมเสี่ยง สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ดูเหมือนว่าดีขึ้นไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ หากคนในประเทศประมาท มีการรวมกลุ่มชุมนุมคนจำนวนมาก ปาร์ตี้สังสรรค์ หรือละเลยสุขลักษณะส่วนบุคคล ละเลยการป้องกันตนเอง อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศได้อีก เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในชุมชน สังคม และนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่นได้

กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพของคนในประเทศทุกคน ขอให้นำกรณีที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศมาเป็นบทเรียน อย่าประมาท การป้องกันตนเองจากโควิด-19 ตามมาตรการที่ได้แนะนำไว้ สำคัญที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ เลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ สถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน 'ไทยชนะ' ทุกครั้ง หากป่วยขอให้อยู่บ้านและรักษาตัวให้หายป้องกันการนำเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศระลอกที่ 2

Photo by visuals on Unsplash