ไม่พบผลการค้นหา
สภาพัฒน์ เผยเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส หลังยังเผชิญปัญหาสงครามการค้า และบรรยากาศทางการเมืองไม่นิ่ง ปรับลดเป้าจีดีพีเหลือโตเพียงร้อยละ 3.6 จากที่รัฐบาลคาดโตร้อยละ 4.0

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่ร้อยละ 3.6 และนับเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 โดยปัจจัยหลักมาจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ชะลอส่งผลต่อการส่งออกติดลบถึงร้อยละ 3.6 รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลต่อทิศทางนโยบาย ส่งผลให้การลงทุนรวมภาครัฐยังคงติดลบร้อยละ 0.1 ดังนั้นจึงอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนและออกมาตรการเร่งด่วน

สศช. ยังได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 จะขยายตัวในกรอบร้อยละ 3.3-3.8 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 3.6 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ส่วนการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกับเศรษฐกิจไทยและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดยังเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และบรรยากาศการเมืองและทิศทางนโยบายหลังการจัดตั้งรัฐบาล