ไม่พบผลการค้นหา
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 2562 ติดลบร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 1.5 ชี้ไม่พบปัจจัยบวกหนุนส่งออกดีขึ้น วอนรัฐให้ความสำคัญและเร่งแก้ปัญหา

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยภาพรวมการส่งออกสินค้าในเดือนตุลาคม 2562 ว่า มีมูลค่า 20,758 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกของไทยมีมูลค่า 207,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ สรท. ได้ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2562 จะติดลบสูงถึงร้อยละ 2.5 - 3 จากเดิมที่คาดว่าจะติดลบร้อยละ 1.5 เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่า 2 เดือนสุดท้ายของปีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่พบปัจจัยบวก มีแต่ปัจจัยเสี่ยงเท่านั้น

แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก

“เราไม่มั่นใจว่าตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมว่าจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งโอกาสที่จะรักษาการหดตัวให้ติดลบร้อยละ 1.5 เป็นเรื่องยาก เพราะไม่มีปัจจัยบวกเลย ดังนั้นจึงปรับคาดการณ์ว่าทั้งปีจะหดตัวมากขึ้น” นางสาวกัณญภัค กล่าว

สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ สรท. ยังมีความกังวล คือ ปัญาหาสงครามการค้าที่ขณะนี้ท่าทีในการลงนาม Phase1 ยังมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ อาทิ การสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐ และทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับสหรัฐประกาศสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง หากไม่สามารถตำลงกันได้ สหรัฐฯ อาจปรับเพิ่มภาษีตามกำหนดเดิม 15 ธ.ค. 2562 มูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่า ส่วนในปี 2563 คาดการณ์ว่าการส่งออกจะขยายตัวที่ร้อยละ 0 - 1

ทั้งนี้ สรท. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องบริหารจัดการเงินบาทไม่ให้แข็งค่าไปมากกว่านี้ด้วยมาตรการที่เข้มข้น และภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการพลิกฟื้นการส่งออก โดยต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาเกษตรให้มีความรู้เทคโนโลยี