ไม่พบผลการค้นหา
รมว.ทส. เผยเตรียมเปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานบางส่วนเร็วๆ นี้ และกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมแต่ละพื้นที่พร้อมเตรียมควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการสำรวจความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทั่วประเทศ หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อหามาตรการดูแลความปลอดภัยและการบริการนักท่องเที่ยวก่อนจะเตรียมเปิดการท่องเที่ยว 127 แห่ง โดยต้องดูความเหมาะสมตามภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ด้วย พบมีบางอุทยานแห่งชาติยังไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ เช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งทะเลอันดามันเนื่องจากเกิดมรสุม อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปิดตามกำหนดเดิม 6 เดือน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าจากไฟป่าที่เกิดขึ้น

ในเบื้องต้นได้กำหนดกรอบการเปิดไว้ 3 แบบ คือ เปิดท่องเที่ยว 100 เปอร์เซ็นต์ เปิดการท่องเที่ยวบางส่วนและยังไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประมวลผลภาพรวมทั้งหมดคาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จะได้ความชัดเจนภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ทั้งการป้องกันโรคโควิด-19 การท่องเที่ยวอุทยานแนวใหม่ จำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวก่อน เพราะจะให้มีการจองเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งในช่วงแรกอาจจะไม่อำนวยความสะดวกมากนัก เพราะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายวราวุธ กล่าวย้ำว่า การเปิดท่องเที่ยวใหม่ครั้งนี้ จะมีการจำกัดและควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้กระทบกับความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าด้วย หลังปิดช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 มีสัตว์ป่าหายาก และสัตว์ทะเลหายากจำนวนมากออกมาหากินเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีกิจกรรมของมนุษย์และมนุษย์เข้ามารบกวน