ไม่พบผลการค้นหา
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบริเวณปากถ้ำหลวงเริ่มวันนี้ (1 พ.ย.) เป็นวันแรก โดยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่วันละ 2,000 คน เข้าชมเป็นรอบๆ ละ 30 คน

ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดบริเวณปากถ้ำหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมบรรยากาศภายในถ้ำหลวงเป็นครั้งแรก ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ภายหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีประกาศปิดพื้นที่ไม่ให้เข้าชมภายในถ้ำหลวง เนื่องจากมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภารกิจในการขนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ยังมีคงค้างอยู่ในถ้ำ จึงมีการปิดปากถ้ำด้วยรั้วโลหะสามารถมองเห็นปากถ้ำได้เพียงในระยะ 30 เมตรเท่านั้น

โดยนายจงคล้าย กล่าวว่า สำหรับวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ทดลองเปิดบริเวณปากถ้ำหลวง เพื่อทดลองระบบการเข้า-ออก และการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการในอนาคต และต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมในทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้น และรูปแบบที่จะใช้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เต็มรูปแบบเพื่อความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ การพัฒนาคงต้องทำอย่างระมัดระวังและรัดกุมให้มากที่สุดโดยจะมีนักวิชาการมาช่วยศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาจัดทำแผนแม่บท โดยจะศึกษาตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่การดูแลคุ้มครองพื้นที่การท่องเที่ยวเรื่องของธรณีวิทยา และที่สำคัญคือ เหตุการณ์การกู้ภัยในครั้งนั้นตลอดจนเรื่องราวจิตอาสาของคนไทยในครั้งนั้นด้วย

โดยระหว่างรอแผนแม่บทกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะทำการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ทำการสำรวจรายละเอียดภายในถ้ำหลวง และสำหรับช่วงนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สำรวจเส้นทางเดินในถ้ำทรายทองบริเวณขุนน้ำนางนอนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งด้วย

สำหรับการเข้าชมถ้ำหลวงในแต่ละวันสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ 2,000 คนซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกจะเริ่มให้เข้าชมได้ในเวลา 10.00 น. แต่สำหรับวันต่อไปจะเปิดให้เข้าชมในเวลา 08.30-16.30 น. โดยการเข้าชมจะแบ่งเป็นรอบๆ ละ 30 คน