ไม่พบผลการค้นหา
กรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 พบประชาชนยังคงกังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 52.3% และหวั่นผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว พร้อมเน้นย้ำประชาชนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

​นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2564 ประเด็นความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนผู้ตอบ 1,359 คน พบว่า ประชาชน 52.3 %กังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ    ผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อโดยยังไม่รู้ตัว 39.1% รองลงมาคือ ตัวเองและคนในครอบครัวอาจติดเชื้อ 25% และผู้อื่นไม่ป้องกันตนเองในที่สาธารณะและที่แออัด 24.9% กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชน สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ

“ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันให้บ่อยมากขึ้น โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และบริเวณห้องส้วม ได้แก่ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ และดูแลการระบายอากาศ สำหรับในพื้นที่เสี่ยงควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง  เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากผู้อื่น นอกจากนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ  โดยเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก การล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง ควบคุมไม่ให้แออัด และมีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ ประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  อย่างต่อเนื่อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว