ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม. 14 ก.ย. ‘อนุชา’ ชง ยกเลิกกฎโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอล์-กาเฟอีนในโรงหนัง-ป้ายโฆษณา ด้าน ‘สภาพัฒน์’ ชง แผนดึงเศรษฐีต่างชาติกระตุ้น ศก.ไทย ขณะที่ ‘อนุทิน’ ลุยต่อ 'กัญชาเสรี'

วันที่ 14 ก.ย. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล มีวาระสำคัญ ดังนี้

ประยุทธ์-ครม.

วาระเพื่อทราบ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย (ชานโดร์ ชีโปช)

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ...

อนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนร่วม พ.ศ...และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของแอลกฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ...

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจาปี 2565 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เสนอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล)

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตีและ รมว.สาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพ ติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ...

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เสนอร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อ ชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ...

จุรินทร์ อนุทิน ประชุม  ครม. ประตูข้าง_200317_0008.jpg

วาระเพื่อพิจาณา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขอขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออีก 3 เดือน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย (1) กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) (2) ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) (3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) และ (4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional)

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เสนอการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564