ไม่พบผลการค้นหา
กพท. ระบุ เปิดบินต่างประเทศยังต้องรอ ศบค. พิจารณา คาดเปิดการบินระหว่างประเทศเร็วสุด ก.ย.นี้ ผ่อนปรนนักธุรกิจก่อนนักท่องเที่ยว

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า การหารือร่วมกับสายการบินของไทยที่ให้บริการระหว่างประเทศ และตัวแทนสนามบิน วันนี้ (16 มิ.ย.) พบว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาให้บริการเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากยังต้องรอประกาศความชัดเจนในการควบคุมโรค

โดยเบื้องต้น กพท.ได้มีการชี้แจงว่า ตามกฎระเบียบตามที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้มีการผ่อนปรนในลักษณะเดียวกับการอนุญาตให้มีการเปิดบริการเส้นทางบินภายในประเทศ ซึ่งไม่ต้องเว้นที่นั่งภายในเครื่องบินให้เหลือเพียงร้อยละ 70 ของที่นั่งทั้งหมด เนื่องจากภายในเครื่องบินมีระบบปรับอากาศแบบเดียวในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันในส่วนของเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาบินสั้น หรือไม่เกิน 2 ชั่วโมง อาจไม่จำเป็นต้องจัดพื้นที่แถวหลังไว้รองรับผู้โดยสารที่เกิดเจ็บป่วย

อย่างไรก็ตามในส่วนของระยะเวลาการอนุญาตให้สายการบินกลับมาทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศยังคงต้องรอประกาศความชัดเจนจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก่อน แต่เบื้องต้นความเป็นไปได้ผู้โดยสารกลุ่มแรกที่จะผ่อนปรนให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาดูแลธุรกิจ และเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีบริษัทดูแล มีความเสี่ยงทางด้านอาชีพรายบุคคลน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กพท. คาดว่าสายการบินจะพร้อมกลับมาทำการบินได้ในช่วงเดือน ก.ย.นี้ เพราะต้องรอความชัดเจนจากมาตรการต่างๆ และความคุ้มทุนตามที่การสำรวจสายการบินทั่วโลก ซึ่งให้ความเห็นว่าหากจะคุ้มทุนต้องมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 77 ทั้งนี้ กพท. ได้มีการประเมินจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทั้งในและต่างประเทศของไทยจะเหลือเพียงร้อยละ 30 หรือหายไปประมาณร้อยละ 70 จากในปี 2562 ที่มีผู้โดยสารเดินทางรวมมากกว่า 100 ล้านคน