ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงการคลัง เผย คณะกรรมการมาตรการเยียวยาเตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 'เราไม่ทิ้งกัน' 1.7 ล้านคนภายในสัปดาห์นี้ คาดให้เงินเยียวยา 5,000 บาทตามเดิม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย 2563 คณะกรรมการมาตรการเยียวยาที่มี 10 ปลัดกระทรวง จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จากมาตรการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน 'เราไม่ทิ้งกัน' จำนวนประมาณ 1.7 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้ เช่น บัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเบื้องต้นแนวทางจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้ 5,000 บาทตามเดิม โดยหากพิจารณาแนวทางแล้วเสร็จจะมีการส่งต่อให้คณะอนุกรรมการเยียวยาเป็นผู้พิจารณาต่อก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นในจำนวน 1.7 ล้านคน มีส่วนผู้ลงทะเบียนทั้งที่เป็นอยู่ในระบบประกันสังคม เป็นข้าราชการ เป็นเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ซึ่ง ครม. ได้พิจารณาแนวทางช่วยโดยการจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 จากรัฐบาลไปแล้ว จะไม่สามารถรับเงิน 5,000 บาทได้อีก เพราะไม่ต้องการแจกซ้ำซ้อน

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้หารือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถึงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ซึ่งข้อสรุปในหลักการ คือ จะไม่สามารถรับเงินซ้ำซ้อนได้เช่นกัน หากคนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท และเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ไปแล้ว