ไม่พบผลการค้นหา
'สุดารัตน์' แนะแฟลชม็อบไม่ควรก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ หวั่นนำมาซึ่งความขัดแย้งในชาติเปิดทางรัฐประหารได้ ย้ำ 'เพื่อไทย' ขอเป็นฝ่ายค้านสอบ รบ.แห่งชาติ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุกรณีกลุ่มธรรมศาสตร์และการเมืองจัดชุมนุมโดยมีการปราศรัยพูดถึงอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่า ตลอดชีวิตการทำงานการเมืองของตนมีจุดยืนเดียวมาตลอด คือการทำงานการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตนเองเห็นด้วยกับการต่อสู้กับเผด็จการ ที่บริหารประเทศล้มเหลวทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทุกข์ยาก ตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาและหยุดคุกคามประชาชน เพราะถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุผล และอยู่ในวิสัยที่ทุกฝ่ายจะแสวงหาความร่วมมือกันได้ 

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า ไม่ควรก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง แตกแยกของคนในชาติ จนอาจเป็นเหตุของการรัฐประหารยึดอำนาจอีกครั้ง ส่วนข้อเสนอทางออกเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนขอย้ำอีกครั้งว่า หากจะมีรัฐบาลแห่งชาติจริง เพื่อไทยขออาสาเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลแห่งชาติให้