ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติงบประมาณเยียวยากลุ่มกีฬามวย เช่นเดียวกับกลุ่มกีฬาอาชีพ และกีฬาเป็นเลิศ โดยจะเริ่มจ่ายเงินในเดือน มิ.ย. นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกีฬาอาชีพ กับ คณะกรรมการกีฬามวย ประเด็นการเยียวยาช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพ ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 โดยผลประชุมมีมติการเยียวยากลุ่มกีฬามวย เบื้องต้นจะจ่ายเยียวยาให้นักมวยที่อายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่ได้รับสิทธิจากรัฐบาล โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นฝ่ายเยียวยาส่วนนี้ให้

ขณะที่นักมวยที่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งบุคลากรทางการมวย โปรโมเตอร์ ค่ายมวย รอกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนจากที่รัฐบาลเยียวยา โดยที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 79,150,000 บาท อนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี จำนวน 25,642,000 บาท และงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 53,508,000 บาท

ส่วนกลุ่มกีฬาอาชีพ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบให้ความช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 182,200,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี จำนวน 75,592,584 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยรายบุคคลจะเยียวให้คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. เเละจะจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท ขณะที่สมาคมและสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 110 สโมสร จะจ่ายให้สโมสรละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 55 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. นี้