ไม่พบผลการค้นหา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย อัดรัฐบาลไม่จริงใจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้การใช้งบจัดการโควิด-19 เป็นเพียงข้ออ้าง เพราะตัวนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไม่มีความพร้อม

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวถึง ท่าทีของรัฐบาล ที่อ้างว่าอาจจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะงบประมาณถูกโอนไปใช้แก้ปัญหาการระบาดของไวรัส covid-19 ว่าเป็นเจตนาที่ต้องการแช่แข็งท้องถิ่น แม้แต่ในรัฐธรรมนูญก็ไม่พบคำว่ากระจายอำนาจ สะท้อนถึงเจตนาของรัฐบาลที่ไม่ต้องการกระจายอำนาจหรือไม่ ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นปลายทาง และไม่มีโอกาสเกิด จึงเห็นการแก้ตัวเป็นมาตามลำดับ เป็นเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง จึงต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า จะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเองหรือไม่ที่ไม่มีความพร้อม 

10122.jpg

นายสุทิน ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะหากมีประชาธิปไตยจะมีบางคนต้องประสบภัย เมื่อมีประชาธิปไตยรัฐบาลจะเกิดความเสียเปรียบ นี่จึงเป็นคำตอบว่ารัฐบาลยังต้องการเอาเปรียบ การอ้างเรื่องงบประมาณจึงเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผล

ขณะที่นายโภคิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย มองว่าระบบบริหารเช่นนี้ สะท้อนถึงการใช้อำนาจนิยม ซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงแผนงานต่างๆถูกวางไว้ ว่าจะต้องเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เหล่านี้จึงสะท้อนว่าเป็นแค่เพียงวาทกรรมไม่ต้องการจะทำจริง

ส่วนการปฏิรูประบบราชการ ยังเป็นแบบการรวมศูนย์อำนาจ ทุกคนต้องวิ่งเข้าไปหาระบบราชการ จะเห็นได้จากการเยียวยาที่เกิดปัญหามากมายเพราะแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างดำเนินการ ต่างคนต่างเก็บข้อมูลของตนเอง ไม่บูรณาการเชื่อมต่อข้อมูล 

10120.jpg

ส่วนระบบความยุติธรรมและระบบกฎหมายก็มีปัญหาและเกิดความล้าหลัง เป็นภาระต่อประชาชน จึงมีคำถามว่า ต่อให้รัฐบาลมีความสามารถเพียงใดเมื่อนำเข้าไปจัดการในระบบที่ไม่มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยมองว่า ข้ออ้างเรื่องของการระบาดของไวรัสเป็นเพียงแพะ ทั้งในทางเศรษฐกิจที่เกิดความล้มเหลวมาตลอด 6 ปีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และกลายเป็นแพะต่อระบบการปกครองโดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนั้นความไม่พร้อมจึงอยู่ที่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งจะต้องพิสูจน์ความจริงใจ ว่ามีความจริงใจ ที่จะกระจายอำนาจและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ยังเปิดเผยด้วยว่า เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท เข้าสู่สภาในสัปดาห์นี้ โดยนายสุทินคาดว่าจะมีการดำเนินการลงชื่อเพื่อสนับสนุนร่างในวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้

10123.jpg

ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดเสวนา เพื่อรับฟังความเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยเตรียมเชิญผู้ประกันตนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ยกร่างกฎหมายเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพไว้ในเบื้องต้นแล้ว และจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการยกร่างเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ได้เชิญชวนให้ประชาชนติดตามการอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณในวาระ 2 และ 3 ซึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการ โดยจะชี้ให้เห็นว่า มีงบบางส่วนที่ไม่สมควรตัดกลับถูกตัด และมีงบบางส่วนสมควรตัดกลับไม่ตัด

10116.jpg