ไม่พบผลการค้นหา
กทม. ยืนยันชะลอขึ้นค่าโดยสาร 'บีทีเอส' ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ หมอชิต-ม.เกษตร ถึง 2 ม.ค. 2563 พร้อมรับทำอะไรไม่ได้กรณี 'ช่วงต่อขยายสายสีลม-ส่วนต่อขยายสุขุมวิท' จำเป็นต้องทำตามสัญญาสัมปทานกับเอกชน

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร หรือ สจส. กล่าวว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คค.) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ลดภาระค่าครองชีพด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชนนั้น

อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยที่ผ่านมา พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบชะลอการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จากสถานีหมอชิต - สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีแผนจะเปิดให้บริการในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ไปจนถึงวันที่ 2 ม.ค. 2563 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 

แต่ในส่วนของเส้นทางที่อยู่ภายใต้สัมปทาน ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS อัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 

  • สำหรับส่วนต่อขยายที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน - สถานีวงเวียนใหญ่ จำนวน 2 สถานี เก็บค่าโดยสารตามระยะทาง ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีบางหว้า จำนวน 4 สถานี เก็บค่าโดยสารในอัตราคงที่ 15 บาท ตลอดเส้นทาง และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงจากสถานีอ่อนนุช - สถานีแบริ่ง จำนวน 5 สถานี เก็บค่าโดยสารในอัตราคงที่ 15 บาท ตลอดเส้นทาง 
  • ส่วนต่อขยายที่ 2 คือ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดให้บริการเดินรถช่วงแบริ่ง - สำโรง จำนวน 1 สถานี และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จำนวน 16 สถานี เปิดให้บริการเดินรถช่วงสถานีหมอชิต - สถานีห้าแยกลาดพร้าว ยังไม่จัดเก็บค่าโดยสาร จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 2563


อ่านเพิ่มเติม