ไม่พบผลการค้นหา
รมว.พม. สั่ง ปลัด พม. เตรียมจนท.พม.ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ รับมือ ผลกระทบหลังน้ำท่วม เน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 1 ต.ค. 2566 วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชน ในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ว่า กระทรวง พม.มีส่วนในมิติของการเยียวยา และสิ่งต่างๆที่จะตามมาหลังจากสถานการณ์ผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลที่อยู่อาศัย การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในส่วนของถุงยังชีพ การช่วยเหลือเรื่องของสภาพจิตใจว่า เมื่อน้ำท่วมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความกระทบกระเทือนอย่างไรบ้าง สถานะครอบครัว ความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับผลกระทบอย่างไร 

วราวุธ กล่าวว่า ตนได้ขอให้ทาง อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งหาข้อมูลและเตรียมตัวรับสถานการณ์ว่าพื้นที่ใดจะมีน้ำท่วมบ้าง ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ขอให้เพื่อนข้าราชการพม.ในแต่ละพื้นที่ ทั่วประเทศ ได้เตรียมตัวต่อไป ต้องสำรวจประชากรก่อนว่ากลุ่มเปราะบางมีอย่างไรอยู่ที่ใดบ้าง และโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเตรียมตัวช่วยเหลือหลังน้ำลด