ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงศึกษา ปรับรูปแบบการเรียนการสอนช่วงโควิด-19 ระบาด กำหนด 3 แนวทาง 'ออนไซต์-ออนแอร์-ออนไลน์' ยืนยัน 1 ก.ค.นี้ เปิดภาคเรียนแน่นอน

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน ในวันที่ 1 ก.ค. นี้  สำหรับรูปแบบการเรียนการสอน ได้กำหนดไว้ 3 ช่องทาง คือ 'ออนไซต์ -ออนแอร์- ออนไลน์'

โดยออนไซต์ คือ ในสถานการณ์ที่ปกติ สามารถเปิดภาคเรียน ให้นักเรียนเรียนได้ที่โรงเรียนตามปกติ ซึ่งยังคงต้องยึดมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย การใช้เจแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระบะห่าง รวมถึง การเพิ่มเวลาพัก และลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลง แต่หากในวันที่ 1 ก.ค. สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และพื้นที่ยังไม่พร้อม จะต้องเรียนผ่านช่องทาง 

ส่วนออนแอร์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับ กสทช.เพื่อจัดสรรช่องออกอากาศ ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 เรียนผ่านโทรทัศน์ และให้นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนนั้น กระทรวงศึกษาฯ ได้ให้อำนาจกับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ในการตัดรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยต้องหารือกันระหว่างสถานศึกษา บุคคลากร และผู้ปกครอง เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกันมากที่สุด 

ขณะเดียวกัน ก่อนการเปิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาได้เตรียมประเมินผล โดยจะหารือกับ กสทช.ในการจัดสรรความถี่และช่องในการออกอาการสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงระบบที่ใช้สำหรับการเรียนระบบออนไลน์ พร้อมทั้งทำการทดสอบระบบ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ตรวจสอบความพร้อมอย่างรอบด้าน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนระบบทางไกล หากครอบครัวใดมีกำลังไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาก็ยินดีที่สนับสนุน และพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติม