ไม่พบผลการค้นหา
รฟม. เปิดรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 'ลาดพร้าว-สำโรง' ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร เพื่อศึกษาและออกแบบโครงการให้เหมาะสม ก่อนเสนอ สผ. เห็นชอบ


นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง จะเป็นทางยกระดับตลอดแนวทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี มีโรงจอดรถศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง อาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง  

ซึ่งส่วนต่อขยายสายสีเหลืองเส้นนี้ ตั้งแต่ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน เป็นส่วนต่อขยายที่กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ผู้ชนะการประมูล ได้เสนอให้ขยายเส้นทางไปตามถนนรัชดาภิเษก อีก 2.6 กิโลเมตร สิ้นสุดที่แยกรัชโยธิน เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณปากซอยพหลโยธิน 24 โดยเสนอให้มีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร เพิ่มอีก 2 สถานี  

หากรถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ เชื่อมต่อกันได้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อของประชาชน เข้าสู่ระบบขนส่งสายหลัก 4 สาย ได้แก่  รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีส้ม และรถไฟฟ้า Airport Rail Link โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปีหน้า (61) คาดจะแล้วเสร็จปี 2564


รายงานโดย : ทัศน์ศรันย์ ชีพวรรณ