ไม่พบผลการค้นหา
องค์การเภสัชกรรมเตรียมมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาล็อตแรก 4,500 ขวดให้กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 7 ส.ค. นี้

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ว่าองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยที่สมบูรณ์ในการรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ ทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันเพื่อพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยที่สมบูรณ์ มีปริมาณสารสำคัญที่ใช้เป็นยาสูง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะ 1 เร่งด่วน ได้มีการเริ่มปลูกเมื่อเดือน ก.พ. 2562 เป็นการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายต้นแรกในอาเซียน เน้นการศึกษาวิจัยและผลิตสารสกัดกัญชาเป็นเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมมาตรฐานการปลูกเป็นไปตาม GAP และเร่งขยายผลเริ่มปลูกรอบที่ 2 ในเดือนนี้ (ส.ค.) จำนวน 140 ต้น 

ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ผลิตสารสำคัญได้ปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายกำลังการผลิตสารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายสามารถเพิ่มผลผลิตเป็น 150,000-200,000 ขวด ซึ่งคาดว่าจะปลูกได้ในต้นปี 2563

ระยะที่ 3 เป็นการขยายขนาดปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ขององค์กรเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รวมถึงจะขยายสร้างความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนองค์กรหน่วยงานอื่นเพื่มขึ้น

นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวอีกว่าในวันที่ 7 ส.ค. นี้องค์การเภสัชกรรมจะมีการส่งมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาจำนวน 4,500 ขวดล็อตแรกให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปกระจายใช้ในการแพทย์รักษาผู้ป่วยกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป อย่างไรก็ตามองค์การเภสัชกรรมคำนึงถึงคุณภาพและราคาการนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลของสารสกัดกัญชาและผลักดันเน้นคุณภาพปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง