ไม่พบผลการค้นหา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิด 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ชี้โอกาสธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ บริการทางการแพทย์และความงาม ยังโดดเด่น จับตาธุรกิจหัตถกรรม เหมืองแร่ สิ่งพิมพ์ ติดท็อปทรี ธุรกิจดาวร่วง

หน่วยงานวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอันดับธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วง เป็นประจำทุกปี และในปี 2561 นี้ ประเมินว่าจะมี 10 ธุรกิจ ที่เป็นดาวรุ่ง อาทิ ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก เป็นต้น 

ขณะที่ 10 ธุรกิจดาวร่วง อาทิ ธุรกิจหัตกรรม ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร วารสาร ธุรกิจเช่าหนังสือ และธุรกิจเคเบิลทีวี

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เกณฑ์การให้คะแนน จะแบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ 20 คะแนน ประกอบด้วย ด้านยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน และความสอดคล้องกับกระแสความนิยม พร้อมประเมินเศรษฐกิจไทย ปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ส่วนปีหน้า ขยายตัวร้อยละ 4.2  


รายงานโดย : อังศุมาลิน บุรุษ