ไม่พบผลการค้นหา
บมจ.กรุงไทย แจ้งหนังสือถึง ตลท. เผย 'ดิสทัต' ยื่นลาออกจากบอร์ดมีผล 15 ก.ค. คาดถูกวางตัวนั่งเลขาธิการนายกฯ คนใหม่

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่หนังสือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาเรียนถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยระบุว่า เนื่องด้วยธนาคารได้รับหนังสือจากนายดิสทัต โหตระกิตย์ แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับนายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกรรมการอิสระของธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันอายุ 60 ปี เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เคยผ่านตำแหน่งสำคัญในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ โดยได้รับการวางตัวให้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/1 ซึ่งจะต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ประชุมและมีมติแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดิสทัต โหตระกิตย์ b_19people-pic6.jpgดิสทัต ลาออก กรุงไทย titled.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง