ไม่พบผลการค้นหา
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย สิระ เจนจาคะ "ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส." กรณีถูกร้องเรียนว่าใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.ภูเก็ต

จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กรณีใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดภูเก็ต ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 : 1 วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบ มาตรา 185 (1)

อ่านเพิ่มเติม