ไม่พบผลการค้นหา
ทีมวิจัยกลุ่มนักมวยเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กังวลอาการบาดเจ็บจากการปะทะบนสังเวียน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกระตุ้นผู้ใช้กฎหมาย ดูแลความปลอดภัยของเด็กเต็มที่

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเ���็ก กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำลังปรับแก้ พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. 2542 เพื่อกำหนดให้มวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องแข่งขันอย่างปลอดภัย และตามมาตรฐานสากล เช่น สวมใส่เครื่องมือป้องกัน ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ห้ามแข่งขันแบบปะทะ คาดแก้ไขแล้วเสร็จปี 2561

พร้อมชี้แจงว่า ปัจจุบันเด็กไทยอายุ 4 ถึง 16 ปี กว่า 1 แสนคน ขึ้นชกมวยแบบฝ่าฝืน พ.ร.บ.กีฬามวย การปรับแก้ไขกฎหมายจะทำให้สังคม ตระหนักถึงความรุนแรงในการแข่งขัน และทำให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ตลอดจนการสวัสดิภาพของเด็ก บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น 

ศาสตราจารย์ แพทญ์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า หรือ ไอแมค คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า การวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก พบว่า การชกมวยทำให้เซลล์สมองและใยประสาทฉีกขาด ระดับสติปัญญาต่ำกว่าเด็กปกติ และมีผลต่อการทำงานของสมองในระยะยาว 

โดยกังวลว่า หากเด็กที่ชกมวยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติ ส่งผลต่อสังคมในระยะยาว ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งเด็กและเยาวชนคือกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ